TRÍ TUỆ VIỆT NAM

TRÍ TUỆ VIỆT NAM

TRÍ TUỆ VIỆT NAM.

Trong giờ địa lý, cô giáo hỏi:
– Các em cho cô biết, quốc gia nào trên thế giới lấy hai bộ phận trên cơ thể người để đặt tên cho nước ?
Tý:
– Dạ ! Em thưa cô, đó là Mông Cổ ạ.
– Tý giỏi lắm. Thế em có biết quốc gia nào lại lấy trang phục của con người để đặt tên nước không?
Tý:
– Em chịu, thưa cô.
Tèo giơ tay.
– Cô mời Tèo!
– Dạ! Em thưa cô, đó là nước Áo ạ.
– Tuyệt vời. Thế các em có biết tại sao chỉ có nước Áo mà không có nước Quần không?
Tý nhanh nhảu:
– Thưa cô, cái này thì em biết ạ.
– Tốt rồi. Em nói đi!
– Em thưa cô, chỉ có nước Áo mà không có nước Quần, bởi vì nếu có Quần thì ta sẽ không thể nhìn thấy Cu Ba ạ.
– Giỏi lắm!
Tèo vội đứng lên:
– Em thưa cô, lý do bạn Tý đưa ra không thuyết phục ạ. Bởi vì…dù có nước Áo nhưng mọi người vẫn nhìn thấy Haiti.
Cô giáo:
– Hả?????