Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 5

Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 5.

Bồi dưỡng người không có bằng sư phạm thành giáo viên THCS, THPT

Thông tư 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 22/5, ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT.

nhung chinh sach moi co hieu luc tu thang 5 anh 2

Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, những người không có bằng sư phạm vẫn có thể được đào tạo để trở thành giáo viên THCS, THPT. Ảnh: Việt Hùng.

Những trường hợp này gồm: Người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT; các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Sau khi hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, người học sẽ có những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Cử nhân 6 chuyên ngành có thể thành giáo viên tiểu học

Cũng có hiệu lực từ 22/5, Thông tư 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp, có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Theo đó, người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp gồm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ, muốn trở thành giáo viên tiểu học chỉ cần tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Người học sẽ được đào tạo 13 học phần bắt buộc tương đương 31 tín chỉ và chọn 2/7 học phần tự chọn, tương đương 4 tín chỉ. Hình thức tổ chức bồi dưỡng gồm bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến. Học viên thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập thì được tham dự đánh giá học phần.

Lần đầu quy định về dạy học trực tuyến

Thông tư 09 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 16/5 là văn bản đầu tiên được ban hành quy định về tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Văn bản này có nhiều quy định mới về hoạt động dạy học trực tuyến.

Theo đó, việc dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại trường học, nhưng trường hợp học sinh không thể đến trường bởi lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Giáo viên dạy học trực tuyến cần tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh; phối hợp thường xuyên với phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến.

Nguồn: https://zingnews.vn/chinh-sach-moi-khong-co-bang-su-pham-van-duoc-lam-giao-vien-post1209855.html

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị giữ ổn định mức học phí năm học 2021-2022.