Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị giữ ổn định mức học phí năm học 2021-2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị giữ ổn định mức học phí năm học 2021-2022.

Nội dung văn bản nêu rõ: Thời gian vừa qua, theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục, để xảy ra tình trạng cơ sở giáo dục thực hiện một số khoản thu ngoài quy định, đặc biệt là tăng mức học phí quá cao trong bối cảnh còn ảnh hưởng của dịch bệnh, đời sống và kinh tế của người dân đang còn gặp nhiều khó khăn.

Giu Hoc Phi 2021 2022
Bộ Giáo dục đề nghị giữ ổn định mức học phí năm học 2021-2022 (ẢNH MINH HỌA)

Để chấm dứt tình trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục, xử lý nghiêm các sai phạm; hỗ trợ sách giáo khoa học sinh, sinh viên; có chính sách đặc thù hỗ trợ sách giáo khoa cho các học sinh thuộc hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, bảo đảm tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa đến trường. 

Cũng theo nội dung văn bản, năm học 2021-2022, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2-10-2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 sẽ hết hiệu lực sau khi kết thúc năm học 2020-2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP để áp dụng từ năm học 2021-2022 và đã trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

Để chia sẻ khó khăn, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình người học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên mức học phí của năm học 2021-2022 ổn định như năm học 2020-2021. Từ năm học 2022-2023, mức học phí được điều chỉnh tăng theo lộ trình phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

Không dùng kết quả học tập của học sinh để đánh giá giáo viên ở TP.HCM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021.

Sau khi Chính phủ duyệt ban hành nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục cần rà soát thực hiện theo đúng nghị định mới được ban hành; tăng cường kiểm tra, giám sát, có trách nhiệm giải trình với xã hội về hoạt động của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, trong đó có nội dung về quản lý học phí. 

Nguồn: Thống Nhất (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/997324/bo-giao-duc-va-dao-tao-de-nghi-giu-on-dinh-muc-hoc-phi-nam-hoc-2021-2022)

Chưa bao giờ dạy học lại trở thành nghề nguy hiểm như bây giờ.