TIN NÓNG 24H

Thêm 8 ca COVID-19 mới tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Thêm 8 ca COVID-19 mới tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. BN3023-3030: 8 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung

Xem tiếp